Použití aktivních uhlí

Kapalná fáze

- úprava pitných vod
- - zlepšování organoleptických vlastností
- - odstraňování organických látek včetně pesticidů a mikrocystinů
- - odstraňování vedlejších produktů dezinfekce
- - odstraňování chlórovaných uhlovodíků
- - odstraňování chlóru, chlórdioxidu, ozónu
- - konverze pískových filtrů na AU

- úprava průmyslových vod
- - odstraňování organických látek
- - odstraňování chlórovaných uhlovodíků
- - odstraňování chlóru, chlórdioxidu, ozónu

- úprava odpadních vod
- - odstraňování organických látek
- - odstraňování chlórovaných uhlovodíků

- čištění/odbarvování chemických a farmaceutických produktů
- - čištění/odbarvování kyseliny citronové
- - čištění/odbarvování glycerinu

- čištění parních kondenzátů


Plynná fáze
- čištění vzdušnin a plynů
- - snižování koncentrace těkavých organických sloučenin (VOC)
- - odstraňování pachů
- - odstraňování kyselých plynů
- - odstraňování zápachů sirovodíku a merkaptanů

- - ventilace a klimatizace
- - lakovny
- - venting a stripping

- čištění bioplynů
- - odstraňování siloxanů

- čištění odplynů ze spaloven
- - odstraňování rtuti a dioxinů

- rekuperace rozpouštědel