Aktivní uhlí - práškové, granulované, extrudované, tkaninové

Filtrační zařízení - adsorbéry


Filtrační materiály - antracit, aktivní koks, polovypálený dolomit PVD, granulovaný oxid železitý - odstraňování As, oxid manganičitý - odstraňování Fe a Mn



Konference, semináře, výstavy


Literatura