Aktivní uhlí:
Brett Pinker: Význam reaktivace granulovaného aktivního uhlí používaného pro úpravu pitné vody. Vodní hospodářství (5),166-168, 1997.

Jaroslav Kopecký: Aktivní uhlí - technologie pro úpravu pitných a bazénových vod. Vodní hospodářství (7), 185-187, 2003.
 

Dezinfekce UV-zářením:
Jaroslav Šašek, Jaroslav Kopecký, František Kožíšek: Problematika desinfekce vody UV zářením. SZU Praha, 2002.

Zdeněk Janeba, Jaroslav Kopecký: Pokroky technologie úpravy pitných vod - dezinfekce pitné vody UV-zářením na úpravně vody Mokošín: SOVAK (11), 16-18, 2002.

Jaroslav Kopecký: Dezinfekce UV-zářením - technologie pro úpravu pitných vod. Vodní hospodářství (8), 233-235, 2003.
 

Aplikace v cukrovarech:
Z. Bubník, H.Štarhová, A.Hlinková, V. Pour, P. Kadlec, S. Devillers, J. Kopecký, B. Hart: Aplikace prostředku SUCAZUR při dezinfekci extraktoru. LCa Ř (5-6), 151-159, 1998.
Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4, Obr.5, Obr.6a, Obr.6b, Obr.7, Obr.8

Dandár A., Kopecký J., Uličná K., Pawlowski B.: Stanovenie mikrobiálnej kontaminácie pri extrakci sacharózy pomocou analyzátora MICROZYM-L. LCaŘ (5-6), 156-159, 2001

Uličná K., Dandár A., Kopecký J., Fabián J., Paulenová L.: Použitie prípravkov typu SUCAZUR v cukrovarníctve. LCaŘ (7-8), 192-195, 2001.

Vladimír Franěk, Jaroslav Kopecký: Globální servis od firmy JAKO v cukrovaru Mělník. LCaŘ (4), 110, 2002