zastoupení firem:

Chemviron Carbon Belgie/USA aktivní uhlí - aktivní uhlí, filtrační zařízení - adsorbéryEvers
Německo
filtrační uhlí - antracit, aktivní koks (hydroantracit)


filtrační materiály - polovypálený dolomit PVD, granulovaný hydroxid železitý - odstraňování arsenu As, oxid manganičitý - odstraňování železa Fe a manganu Mn

Vážení obchodní přátelé:

Jako, s.r.o., je česká obchodní a distribuční firma činná v oblasti vodárenství, průmyslové a farmaceutické chemie a chemie životního prostředí. Na českém a slovenském trhu zastupujeme:

Chemviron Carbon, evropskou pobočku americké Calgon Carbon Corporation, která je výrobcem aktivního uhlí a souvisejících technologií. Dohromady tvoří tyto společnosti největšího světového výrobce granulovaného aktivního uhlí (ca 85,000 MT).

Společnost se soustřeďuje na výrobu aktivního uhlí včetně reaktivace, design a výrobu filtračních zařízení/adsorbérů pro aktivní uhlí od čtyřicátých let. V 12 výrobních závodech a 12 servisních a prodejních centrech po celém světě zaměstnává 1,100 lidí s roční výrobou ca 100,000 MT aktivního uhlí.

V současné době rozvíjí některé nové technologie: neimpregnované aktivní uhlí Centaur, které má katalytické vlastnosti; výrobu tkanin/textilií obsahující 100% uhlík; oxidaci obtížně odstranitelných organických sloučenin oxidací UV zářením a peroxidem vodíku; kontinuální chromatografii na iontoměničích AST a další moderní technologie.

Pro úpravu pitných vod se používají prášková aktivní uhlí Pulsorb a granulovaná aktivní uhlí řady FILTRASORB, Carbsorb (AQ) a GWX. Filtrasorb 100 a 200 jsou vhodné pro dechloraci, odstraňování ozonu/chlordioxidu a zlepšování organoleptických vlastností, Filtrasorb 300, 400, AQ-30 a AQ-40 pro odstraňování organických látek v návaznosti na použití ozonu/chlordioxidu, AQ-38 a Filtrasorb TL 830 pro konverzi pískových filtrů.

Granulovaná aktivní uhlí lze po vyčerpání sorpčních vlastností termicky reaktivovat ve reaktivačním centru Chemviron Carbon při zachování všech sorpčních vlastností a ceně reaktivace zpravidla výrazně nižší než ceny nového aktivního uhlí (včetně dopravy).

Pro odstraňování sirovodíku v ČOV je doporučen Centaur, neimpregnované aktivní uhlí, které katalyzuje oxidaci sirovodíku na kyselinu sírovou.

 
Evers, německého výrobce antracitu, aktivního koksu, polovypáleného dolomitu PVD, uhličitanu vápenatého, granulovaného hydroxidu železitého pro odstraňování arsenu, oxidu manganičitého pro odstraňování železa a manganu a dalších filtračních náplníí. oxid manganičitý není potřeba regenerovat manganistanem draselným.


Budete-li mít zájem, rádi Vám učiníme nabídku dle Vašich požadavků a potřeb včetně technických konzultací vyplývajících z bohatých zkušeností ve výše uvedených oborech.

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

Jaroslav Kopecký